دانلود رایگان


تحقیق آماری آمار قد و وزن دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماری آمار قد و وزن دانش آموزان

دانلود رایگان تحقیق آماری آمار قد و وزن دانش آموزان کل فایل : 30 صفحه به همراه جدول ، نمودار ، پرسشنامه
مقدمه
در گذشته های دور ، انسان قادر نبود حتی فرزندان خود را دقیقاً بشمارد. با تشکیل اجتماعات بزرگتر انسانی و پیشرفت نسبی بشر ، نقش عدد روز به روز در زندگی انسان بیشتر شد. به کاربردن مفهوم عدد تحولی در بیان اندیشه های انسان ایجاد کرد.
اطلاعاتی که در زمینه موضوع مورد بحث یعنی قد و وزن دانش آموزان جمع آوری می شود را داده های آماری می گویند.
نحوه گردآروی ، تنظیم و تلخیص ، تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر داده ها ، استخراج نتایجی درباره ی موضوع مورد بحث ، موضوع علم آمار را تشکیل می دهد.
علم آمار را به دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می کنند که آمار کتاب سال سوم آمار توصیفی است که شامل کلیه اعمالی است که هدف از انها خلاصه کردن داده ها یا توصیف جنبه های مهم داده ها است که هدف پروژه جمع آوری و خلاصه کردن داده های قد و وزن دانش آموزان مدرسه است.
به کار بردن روشهای آماری برای توصیف پدیده های دنیای واقعی ، متکی بر عمل اندازه گیری ، یعنی بیان خصوصیت با مشخصه ای از موجودات مورد مطالعه بر حسب اعداد است.
موجودات را که عمل اندازه گیری نسبت به آنها انجام می شود، به طور کلی عنصر می نامیم که در پروژه عنصر همان دانش آموزان هستند.
آمار به تجزیه و تحلیل عنصر ها می پردازد . ماهیت این تجزیه و تحلیل از روی مشخصه های عنصرهایی که باید اندازه گیری شود و چارچوب مورد نظر در تجزیه و تحلیل معین می شود. این چارچوب مورد نظر جامعه نام دارد که جامعه پروژه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان بهشهر است.
در وضعیت هایی که اندازه جامعه یعنی تعداد عنصر ها نامتناهی باشد. باید مجموعه ای از عنصرها به عنوانی از جامعه انتخاب شوند نمونه پروژه دانش آموزان دبیرستان حضرت خدیجه خلیل شهر است که از طریق رندوم از هر کلاس تعدادی را انتخاب کرده ایم و قد و وزن آنها را اندازه گیری نموده ایم.
متغیر، هر مشخصه یا صفتی است که عناصر جامعه به وسیله آن اندازه گیری می شوند. متغیر های پروژه قد و وزن دانش اموزان است که برای اندازه گیری قد دانش آموزان از متر و برای اندازه گیری وزن دانش آموزان از ترازو استفاده کردیم.
پروژه مورد نظر متکی بر اندازه گیری و شواهد عینی است و از طریق ثبت داده ها انجام شده است و حالت پرسشنامه ندارد
موضوعات

توزیع فراوانی:
دامنه تغییرات:
دامنه تغییرات قد دانش آموزان:
دامنه تغییرات برای وزن دانش آموزان:
جدول فراوانی برای قد دانش آموزان :
طول طبقات:
طول طبقات برای قد دانش آموزان:
طول طبقات برای وزن دانش آموزان:
نمودار مستطیلی:
جدول فراوانی برای وزن دانش آموزان :
نمودار چندبر فراوانی:
نمودار مستطیلی و چند ضلعی فراوانی برای وزن دانش آموزان:
نمودار مستطیلی و چند ضلعی برای قـد دانش آموزان:
نمودار میله ای برای قد دانش آموزان :
نمودار میله ای :
نمودار دایره ای :
نمودار دایره ای برای قد دانش آموزان:
نمودار میله ای برای وزن دانش آموزان :
نمودار ساقه و برگ:
نمودار دایره ای برای وزن دانش آموزان:
نمودار ساقه و برگ وزن دانش آموزان :
نمودار ساقه و برگ قد دانش آموزان :
میانه:
مـد:
نمودار جعبه ای:
چارک:
نمودار جعبه ای مربوط به قد دانش آموزان:
نمودار جعبه ای مربوط به وزن دانش آموزان:
چارک ها در داده های مربوط به قد دانش آموزان:
چارک ها در داده های مربوط به وزن دانش آموزان:
میانگین در داده های مربوط به قد دانش آموزان:
میانگین:
واریانس و انحراف معیار:
میانگین داده های مربوط به وزن دانش آموزان :
واریانس و انحراف معیار مربوط به وزن دانش آموزان :
واریانس و انحراف معیار مربوط به قد دانش آموزان :


تحقیق


تحقیق آماری


پروژه آمار


مقاله


دانلود تحقیق آماری


تحقیق آماری آمار قد و وزن دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


English Language - متغیر و انواع آن

متغیر و انواع آن. متغیر[1] از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند و از لحاظ علمی ...

کاروفناوری کَلاله

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. معیارهای نمو کودک

پروژه آماری سوم تجربی » خرید پروژه های آماری

بررسی تأثیر مشاور بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان شماره ی پروژه: 114 موضوع: بررسی تاثیر ...

کاروفناوری کَلاله - تحقیق کنید صفحه 72 …

تحقیق کنید صفحه 72 کاروفناوری نهم پودمان تاسیسات مکانیکی. سوال: آیا به ساز و کار حرکتی ...

سید محمد طباطبایی بافقی - ضریب همبستگی پیرسون و

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير ...

English Language - متغیر و انواع آن

متغیر و انواع آن. متغیر[1] از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند و از لحاظ علمی ...

سید محمد طباطبایی بافقی - ضریب همبستگی پیرسون و

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير ...

-تحقیق آماری رایگان با نمودار -تحقیق امار -تحقیق امار

-تحقیق آماری رایگان با نمودار -تحقیق امار -تحقیق امار دوم دبیرستان -تحقیق امار سال سوم ...

English Language - متغیر و انواع آن

متغیر و انواع آن. متغیر[1] از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند و از لحاظ علمی ...

سید محمد طباطبایی بافقی - ضریب همبستگی پیرسون و

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير ...

پروژه آماری سوم تجربی » خرید پروژه های آماری

بررسی تأثیر مشاور بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان شماره ی پروژه: 114 موضوع: بررسی تاثیر ...

کاروفناوری کَلاله

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. معیارهای نمو کودک

کاروفناوری کَلاله - تحقیق کنید صفحه 72 …

تحقیق کنید صفحه 72 کاروفناوری نهم پودمان تاسیسات مکانیکی. سوال: آیا به ساز و کار حرکتی ...

سید محمد طباطبایی بافقی - ضریب همبستگی پیرسون و

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير ...دانلود تحقيق پيرامون بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM

پاورپوینت غیبت امام مهدی (عج)